ue
guv
is
CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚĂ DESCHISĂ(CECBID-EOSC)

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020


Titlu: “CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚĂ DESCHISĂ (CECBID-EOSC)”

Beneficiar: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH)

Scop: creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al IFIN-HH, prin modernizarea infrastructurii Cloud, extinderea infrastructurii masive de date și realizarea unui centru de date cu performanțe înalte, care să fie integrat în Cloud-ul European pentru Știință Deschisă (European Open Science Cloud –EOSC)

Obiective:
 • Realizarea unui centru performant de resurse Cloud si Big Data prin achizitionarea si instalarea de active corporale si necorporale necesare pentru derularea activitatilor de CDI prevazute in proiect.
 • Dezvoltarea si diversificarea serviciilor furnizate la nivel european de catre centrul CLOUDIFIN in perspectiva integrarii acestuia in Cloud-ul European pentru Stiinta Deschisa (EOSC).
 • Realizarea in cadrul centrului de resurse Cloud a unei solutii tehnice capabila sa interconecteze la nivel national, in cadrul unui sistem federalizat, centrele de tip Cloud privat dezvoltate in institutii apartinand sistemului de CDI, capabila sa ofere utilizatorilor acces printr-o interfata unica la resurse si servicii furnizate de catre aceste centre.
 • Asigurarea conditiilor de sustinere informationala in tehnologie Cloud si Big Data a participarii institutului la colaborari internationale de anvergura, precum si a noilor optiuni strategice privind angajarea in directii de cercetare emergente din spatiul stiintific international, cu relevanta socio-economica deosebita.
 • Dezvoltarea si implementarea de servicii si aplicatii informatice pentru administrarea si functionarea centrului de resurse, care utilizeaza tehnologii Cloud si Big Data pentru: satisfacerea cerintelor IT din faza operationala a proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP); modelarea si simularea la nivel molecular a nano- si biosistemelor complexe; analiza datelor de secventiere de noua generatie.
 • Realizarea conditiilor tehnice si asigurarea suportului de specialitate pentru obtinerea si/sau imbunatatirea de catre parteneri economici, in special din cadrul Clusterul Tehnologic Magurele (MHTC), a unor produse si servicii in domenii de specializare inteligenta, care vor conduce la cresterea competitivitatii acestora.
 • Formarea si perfectionarea personalului calificat, precum si transferul de cunostinte in domeniile Cloud computing si Big Data catre personalul stiintific si tehnic din alte entitati ale sistemului de CDI.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la conferinte (inter)nationale si publicarea de articole stiintifice in parteneriat public-privat.


 • Rezultate preconizate:
 • Dotarea centrului de resurse Cloud și Big Data cu echipamente de procesare, stocare și comunicare dedate, precum și cu infrastructurăsuport
 • Dezvoltarea de aplicații software și furnizarea de servicii informatice pentru administrarea și monitorizarea centrului, pentru susținerea computațională a cercetării de la ELI-NP, pentru modelarea si simularea nanostructurilor complexe, precum și pentru analiza datelor de secvențiere de noua generație.


 • Valoarea totala a proiectului: 4.802.675,18 lei
 • Valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana: 4.042.924,72 lei
 • Valoarea finantarii nationale: 759.750,46 lei


 • Data inceperii proiectului: 19.05.2020

  Data finalizarii proiectului: 18.08.2022

  Codul MySMIS: 124405


  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
  "Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"